Skip to main content

Disclaimer


Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website
Op het gebruik van de website van Dutch AV B.V. zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Dutch AV B.V. stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden. De informatie op deze website wordt door Dutch AV B.V. met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Dutch AV B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade te gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
Dutch AV B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de layout en vormgeving van deze website rusten bij Dutch AV B.V. en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor informatief gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor commercieel gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch AV B.V. niet toegestaan.